Thứ Sáu, Dec 15th

Bạn đang ở trang: Trang chủ Quê hương Lịch sử văn hóa Lịch sử huyện lục ngạn

Lịch sử huyện lục ngạn

Thời Lý Trần thế kỷ 11 – 14 tên là huyện Na Ngạn gồm 2 huyện Lục Ngạn và Lục Nam.

 Thời kỳ thuộc Minh thế kỷ 15 chia làm 2 huyện Lục Na và Na Ngạn thuộc Châu Lạng Giang – phủ lạng Thương.

Thời Lê thế kỷ 16 đổi thành Lục Ngạn thuộc phủ Lạng Giang.

Thời kỳ Pháp thuộc (1889) thực dân pháp tách tả ngạn sông Thương thành 3 huyện:  Hữu Lũng; Lục Ngạn; Bảo Lộc lạng giang thành huyện Lục Nam.

Tháng 9/1891 thực dân Pháp đổi thành Đạo quan binh 1 – Phả lại.

Tháng 10/1895 Toàn Quyền Đông Dương thành lập lại huyện Lục Ngạn.

Sau khi hòa bình lập lại 1957 chính phủ VNDCCH quyết định thành lập huyện Lục Ngạn và Lục Nam.

Bình luận  

0 #1 jame 17:14 20-03-2015
Bài viết hay
Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi